Reglement Zeeuwse ATB-competitie 2004

Reglement Zeeuwse ATB-competitie 2015/2016

Algemeen                                                                                                 
De Zeeuwse ATB-competitie is een samenwerkingsverband, tussen het district Zuid-West Nederland van Koninklijke Nederlandse Wielren Unie en Trimbelangen Midden Zeeland, met als participanten de wielerverenigingen en wielercomitŽs.

Categorie indeling, wedstrijd duur en start tijden 

 

Wedstrijd duur

Start tijd

Jeugd tm 8 jaar

20 min.

12.30u

Jeugd 9 + 10 jaar

20 min.

12.30u

Jeugd 11 + 12 jaar

25 min.

13.00u

Jeugd 13 + 14 jaar

30 min.

13.00u

Jeugd 15 +16 jaar

30 min.

13.00u

Parkoers verkenning

 

 

B categorie (39+)

50 min.

14.00u

Parkoers verkenning

 

 

Dames

50 min.

15.15u

A categorie (-40)

60 min.

15.15u

Men mag naar eigen keuze in een hogere categorie rijden. Voor de jeugd categorie‘n geldt dat men maximaal 1 categorie hoger mag rijden.

Senioren kunnen het parkoers verkennen om ca 13.30u, direct nadat de laatste jeugd renners de finish bereikt hebben. Inrijden tijdens de wedstrijden is verboden en zal worden bestraft.

 Inschrijfgelden                                                                             
Deelnemers jonger dan 15 jaar betalen
Ű1,- inschrijfgeld.

Vanaf 15 jaar bedraagt het inschrijfgeld  Ű4,- p.p. op vertoon van een geldige licentie.

Deelnemers die geen licentie hebben, kunnen voor   Ű3,00 een dag verzekering kopen. Onder geldige licentie wordt verstaan: een licentie van een Nederlandse of  Belgische wielerbond.  Een NTFU licentie geldt niet als wedstrijd verzekering. NTFU licentie houders dienen dus ook een dagkaart te kopen.

Er is een mogelijkheid om elektronisch in te schrijven via http://fd8.formdesk.com/tmz/atb                                          

Elektronisch inschrijven bespoedigd de inschrijving bij de wedstrijden en bij afgelastingen e.d. krijgt met hierover bericht.

 

Stuurborden.                                                                                           
Er zal gebruik gemaakt worden van vaste stuurborden die de deelnemers voor de gehele competitie kunnen behouden.  De prijs voor die stuurborden is Ű2,-  De borden kunnen met tyrapes worden vast gemaakt. Deelnemers dienen zelf voor bevestiging materiaal te zorgen.

Transponder meting  

Vanaf dit jaar rijden alle categorie‘n met transponders. Deelnemers die al een transponder  hebben kunnen dit bij de inschrijving kenbaar maken. Senioren die geen transponder hebben kunnen er een huren voor  Ű2,50 bij de inschrijving. Voor de jeugd is de transponder gratis.

                                         

Dagprijzenschema

A categorie 17 jaar e.o.       Ű15-10-10-10-10-5-5-5-5-5           10 prijzen

B categorie vanaf 40 jaar    Ű15-10-10-10-10-5-5-5-5-5           10 prijzen

Dames                                  Ű15-10-5                                         3 prijzen

Jeugd 15 + 16 jaar               Ű10-5-5                                           3 prijzen

Jeugd categorie‘n tm 14 j. (4x)        1 tm 3               beker/standaard o.i.d.

Als er bij de 1e 3 geen meisje is maar er hebben wel meisjes deelgenomen ook  een beker o.i.d. voor het 1e meisje.      

 Als er bij bepaalde categorie‘n veel meisjes meedoen zullen de prijzen hierop aangepast worden. In dat geval worden de organisaties tijdig ingelicht.

Bij weinig deelnemers mag met het aantal prijzen verminderen. In dat geval dient minimaal 1/3 van de deelnemers een prijs te hebben.           Het streven is om alle deelnemers bij de jeugd iets te geven, snoep, fruit o.i.d. Geen geldprijzen!  

Er zijn ook eindprijzen voor de beste 50+ ers en voor de beste 60+ers               
Organisaties zijn vrij om een dagprijs te geven voor deze deelnemers.

Als er meer dan 3 deelnemers buiten mededinging meerijden (omdat zij op een cyclocross fiets rijden)wordt de organisatie verzocht om ook voor hen een prijs beschikbaar te stellen.

 

Het geven van premies is niet toegestaan.

Het dagprijzenklassement is minimaal en mag verhoogd worden door de organisatie van de wedstrijd.

Prijzen eindklassement

Voor alle categorie‘n krijgen de 1e 3 in het eind klassement een beker.   In de jeugd categorie‘n is er in elk geval ook een beker voor het 1e meisje.

Bij de jeugd categorie‘n krijgt iedereen die voor het eind klassement in aanmerking komt maar niet bij de 1e 3 is geeindigd, een aandenken.

Bij de senioren categorie‘n zijn er naturaprijzen voor alle deelnemers die voldoende wedstrijden voor het eind klassement gereden hebben.

Voor de beste 50+ er en de beste 60+ er bekers.

Puntentelling

De puntentelling voor het eindklassement is als volgt:

1e plaats 20 punten, 2e plaats 19 punten, 3e plaats 18 punten enz. Vanaf de 20e plaats krijgt iedere deelnemer 1 punt.

In de B categorie krijgt de winnaar 50 punten, nummer 2 krijgt 49 enz. Op die manier worden veel meer renners geklasseerd. In het eind klassement zullen er ook prijzen zijn voor de beste 50+er en voor de beste 60+er.

Bij een gelijke stand in het eindklassement telt de uitslag van de laatste wedstrijd.

Om in aanmerking te komen voor het eindklassement mag men maximaal 3 wedstrijden missen. Indien men meer wedstrijden gereden heeft worden de minste resultaten afgetrokken.

Uitslagen en standen.
De uitslagen van de wedstrijden worden, behoudens overmacht, nog op de dag van de wedstrijd op internet geplaatst, op www.wielren.info ,op www.tmzzeeland.nl en op Mylaps resultaten.

Het klassement wordt in week volgende op de wedstrijd op dezelfde sites geplaatst.

Materiaal
De bandbreedte moet minimaal 40 mm zijn en er moet een recht stuur op de fiets zitten. Dus geen stuur van een wegfiets of cyclocross fiets en ook geen opzetbeugels.  
Als de fiets niet aan de reglementen voldoet kan men buiten mededinging meerijden. 

Wiel wisselen bij lekke band is toegestaan tot 2 ronden voor het einde.

Fiets wisselen, enkel om de fiets schoon te maken is niet toegestaan.

Ook tijdens het inrijden dient een helm gedragen te worden. Inrijden op het parkoers terwijl een andere wedstrijd bezig is, is verboden en zal worden bestraft.


Jeugd tm 12 jaar.

Bij de 3 jongste jeugd categorie‘n, dus tm 12 jaar is de keuze van de fiets vrij. Er mag dus ook op een cyclocross fiets gereden worden.